16.09.2021 Pismo do Edwarda Siarki - Pełnomocnika rządu d/s leśnictwa i łowiectwa

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracam się do Pana w imieniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych w Gołuchowie, które działa od prawie 30 lat reprezentując środowisko przedsiębiorców leśnych, dbając o jego należyty poziom zawodowy i etyczny, kształtując świadomość prawną i ekonomiczną członków Stowarzyszenia oraz podnosząc ich kwalifikacje. Jednym z naszych priorytetów jest współpraca z Lasami Państwowymi. W ramach komisji wspólnej dążymy między innymi do wypracowania optymalnego sposobu rozliczania usług świadczonych w ramach zamówień publicznych. Obecnie bardzo zależałoby nam na krótkim spotkaniu z Panem Ministrem, najlepiej jeszcze w bieżącym miesiącu. Byłaby to doskonała okazja do osobistego poznania i syntetycznego przedstawienia nurtujących nas problemów oraz spraw, z którymi spotyka się środowisko przedsiębiorców leśnych. Ostatnio nagromadziło się ich szczególnie dużo i bardzo zależy nam na przedstawieniu ich Panu Ministrowi przed zatwierdzeniem budżetu Lasów Państwowych. Bardzo cenimy sobie dotychczasową współpracę zarówno z DGLP jak i odpowiedzialnymi Ministerstwami. Stan lasów jest powodem do dumy zarówno dla nas jak i społeczeństwa. Niestety docierają do nas niepokojące sygnały o planowanych ograniczeniach wydatków na utrzymanie lasów. Mamy obawy, że spowoduje to odchodzenie ludzi z pracy w naszych firmach, a w konsekwencji kłopoty z realizacją usług w lasach. Mamy nadzieję, że spotkanie z Panem doprowadzi do wyjaśnienia nurtujących nas problemów i pozwoli na kontunuowanie owocnej współpracy.

Z wyrazami szacunku Prezes Zarządu Głównego SPL

Tadeusz Ignaciuk

 

Dodatkowe informacje