10.10.2016 Spotkanie w sprawie projektu "Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne"

 6 października odbyło się spotkanie Konrada Tomaszewskiego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych z Wiesławem Lubiewskim, szefem gdańskiego koła Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych im. M. Wierzbickiego.

Tematem rozmów było przedstawienie zakładanych efektów wdrożenia i funkcjonowania na terenie nadleśnictw RDLP w Gdańsku, pilotażowego projektu „Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne”. Program zakłada wykonywanie audytów weryfikujących i przyznawanie na ich podstawie certyfikatów dla firmy usługowych, świadczących usługi z zakresu gospodarki leśnej.

Spotkanie zakończyło się ustaleniem wskazującym na potrzebę dokonania analizy i ocen, co do możliwości prawnych oraz innych uwarunkowań, wiążących się z funkcjonowaniem takiego rozwiązania. Uzgodniono, że należy uzyskać stosowną opinię prawną, która będzie pomocna w sformułowaniu jednoznacznego stanowiska dyrektora generalnego LP w tej sprawie.

Żródło: www.lasy.gov.pl

Dodatkowe informacje