17.10.2017 Stanowisko SPL w sprawie pakietyzacji zleceń na usługi leśne.

W związku z sygnałami docierającymi od naszych członków w sprawie zbliżających się przetargów na wykonanie usług leśnych, Zarząd Główny SPL informuje, że nie uległo zmianie stanowisko stowarzyszenia w sprawie wielkości pakietów usług wchodzących w zakres poszczególnych zamówień. Członkowie SPL są w różnych częściach kraju informowani przez pracowników LP, jakoby na skutek oczekiwań przedsiębiorców, pakiety zamówień zostały podzielone na obejmujące nawet 1-2 leśnictwa.  

Całość stanowiska

Dodatkowe informacje