20.10.2017 Pismo Zarzadu Głównego SPL w sprawie SIWZ

Zarząd Główny Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych zwraca się z prośbą  do dyrektora LP Konrada Tomaszewskiego o zweryfikowanie wzorcowej SIWZ (decyzja 243 z 14.09.2017).
Nasze zaniepokojenie budzą zawarte w niej kwestie:
- terminu płatności za wykonane usługi,
- wysokości zabezpieczenia wykonania umowy,
- określenie  ilości personelu.

Treść pisma.

Dodatkowe informacje