11.04.2018 Podziękowania GDLP dla Romualda Romana za działania zmierzające do poprawy sytuacji przedsiębiorców leśnych

Pismo zostało wręczone  koledze Romualdowi na Walnym Zebraniu SPL 27 marca 2018 r w Gołuchowie.

Dodatkowe informacje