19.04.2018 Na terenach poklęskowych pracuje aż 111 zuli

W zniszczonych ubiegłoroczną wichurą lasach toruńskiej dyrekcji LP wciąż trwają prace porządkowe. Do końca marca nadleśnictwa pozyskały niemal 2,4 mln m sześc. surowca. W tamtejszych, zniszczonych nadleśnictwach pracuje również coraz więcej załóg.
Obecnie w 14 „klęskowych nadleśnictwach” (Bydgoszcz, Czersk, Gołąbki, Przymuszewo, Różanna, Runowo, Rytel, Solec Kujawski, Szubin, Tuchola, Zamrzenica, Żołędowo, Lutówko i Woziwoda) pracuje aż 111 zakładów usług leśnych.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pracy przy pozyskaniu złomów i wywrotów, pozyskanie odbywa się w przeważającej części maszynowo.

Obecnie ścinki, przerzynki i okrzesywania dokonuje 129 harwesterów, wspieranych przez 120 forwarderów, 225 ciągników i przyczep samozaładowczych, a także 24 skiderów, które zrywają surowiec do dróg wywozowych.

Pod koniec lutego teren porządkowało m.in. 18 skiderów, 107 harwesterów, wspieranych przez 114 forwarderów, 193 ciągniki i przyczepy samozaładowcze.

Służba Leśna została wsparta dodatkową obsadą, m.in. 50 podleśniczych, w celu usprawnienia prac porządkowych. Jednak praca musi odbywać się również w soboty.

Oprócz intensywnej sprzedaży drewna, trwają prace przystosowujące drogi leśne do znaczących obciążeń związanych z wywozem tysięcy metrów sześciennych surowca. Leśnicy obawiają się, że w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, mogą wystąpić duże opady deszczu, które utrudnią wywóz drewna.

Sukcesywnie są odwoływane okresowe zakazy wstępu do lasu, jednak obowiązują jeszcze na znaczącym obszarze nadleśnictw. Informacje na temat dokładnego przebiegu granic zakazów wstępu są zamieszczane także na stronach poszczególnych nadleśnictw.

Nadleśnictwa pracują również nad aneksami do planów urządzania lasu. Część nowych dokumentów już została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Aneksy zostały zatwierdzone dla nadleśnictw Tuchola, Woziwoda, Czersk i Przymuszewo.

Nad nowymi planami urządzenia lasu pracują także nadleśnictwa Rytel i Runowo, dokumenty będą obowiązywały od 2020 do 2029 r. W opracowaniach wykorzystano zlecone i przygotowane ortofotomapy (zdjęcia lotnicze). Okres obowiązywania poprzednich planów dla tych nadleśnictw, ze względu na klęskę, uległ skróceniu.

źródło: Lasy Państwowe 

Dodatkowe informacje