11.01.2021 Ontario, Kanada: Pomoc dla firm leśnych

Rozciągające się między Wielkimi Jeziorami a Zatoką Hudsona Ontario jest kolejną kanadyjską prowincją, która uruchomiła program pomocy finansowej dla firm leśnych, rekompensującej im koszty zapewnienia środków zabezpieczających przed koronawirusem. W ramach tego programu małe i średnie firmy mają otrzymać łącznie 5,3 mln dolarów. Zwracane będą m.in. koszty instalowania stacji odkażających, wzmożonego czyszczenia, dodatkowego szkolenia pracowników, stosowania środków służących zwiększeniu dystansu fizycznego i zapewniania środków ochrony osobistej. Pieniądze będą wypłacane za pośrednictwem federalnego Funduszu Środków Bezpieczeństwa w Sektorze Leśno-Drzewnym. Władze Kanady obu szczebli, federalnego i prowincjonalnego, uznały branżę leśno-drzewną za sektor kluczowy ze względu na jej rolę w dostarczaniu podstawowych surowców do wyrobu produktów higienicznych, materiałów medycznych, opakowań żywności i materiałów transportowych.

Źródło: www.woodbusiness.ca

Dodatkowe informacje