18.02.2021 Polski Kongres Leśny

 Przypominamy, że autorzy Monitora Leśnego - bloga poświęconego tematyce gospodarki leśnej, łowieckiej, przemysłu drzewnego oraz ochrony przyrody w Polsce i na świecie  w dniu organizują  w dniu 17 maja 2021 r. Polski Kongres Leśny. Głównym tematem Polskiego Kongresu Leśnego jest: „Nowy Ład Polskiego Leśnictwa”

Jednym z prelegentów będzie  członek Zarządu Głównego SPL Waldemar Spychalski , który zaprezentuje problemy branży usług leśnych. 

Wystąpienie Waldemara Spychalskiego planowane jest na godzinę 8:20.

 

 

"Polska scena leśna nigdy jeszcze nie była tak bardzo skonfliktowana jak w ostatnich kilku latach. Narastające napięcia na linii instytucji państwowych, prywatnego sektora produktów i usług czy organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody, nie służą wypracowaniu koniecznych reform ekonomiczno-społecznych dotyczących odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi w Polsce."

Dodatkowe informacje