22.03.2021 Ryba psuje się od głowy - artykuł Waldemara Spychalskiego w marcowym Drwalu

Problem pracy na czarno w Lasach Państwowych czy też, uściślając, w firmach realizujących usługi leśne na rzecz nadleśnictw istnieje od wielu lat. Pomimo usilnych prób likwidacji tego zjawiska poprzez kontrole PIP-u, a także wewnętrzne kontrole samych leśników nikomu nie udało się go wyeliminować

Link do artykułu z Drwala

Dodatkowe informacje