24.04.2017 Spotkanie z koordynatorem FSC Polska

W dniu 20.04.2017 r. odbyło się spotkanie V-ce Prezesa ZG SPL Romualda Romana z koordynatorem FSC ds. leśnictwa w Polsce Jackiem Szymaniakiem.

Podczas spotkania omawiano sytuacje FSC w Polsce, przyczyny cofnięcia akredytacji dla FSC Polska a także rozmawiano o Związku Stowarzyszeń na Rzecz Odpowiedzialnego Leśnictwa, któremu cofnięto akredytację. Rozmawiano również o współpracy FSC z LP.

Jacek Szymaniak przedstawił wstępne plany funkcjonowania przedstawicieli w Polsce oraz zaprosił do współpracy SPL.

Spotkanie nie mogło odbyć się bez wizyty w terenie: koordynator odwiedził powierzchnię odnawianą, gdzie miał okazję porozmawiać z pracownikami zul oraz z pracownikami Służby Leśnej. W trakcie części terenowej spotkania obserwowano także pracę na zrębach na których pracował harwester oraz  innym, gdzie pracowali pilarze. Porównanie tych prac dało temat do dłuższej dyskusji. Wizyty terenowe odbyły się w nadleśnictwach, w których firma Prezesa Romualda Romana wykonuje usługi.

W trakcie spotkania poruszono także temat standardów i wskaźników oraz współpracy z ekologami .

Umówiono się na następne spotkanie na którym V-ce Przes przedstawi stanowisko SPL na temat ewentualnej współpracy.

 

Notatkę przygotował :

V-ce Prezes ZG SPL

Romuald Roman

-

Dodatkowe informacje