Najnowsze aktualności

23.02.2018 Spotkanie przedsięborców z nowym dyrektorem LP Andrzejem Koniecznym

W dniu 20.02.2018 w gmachu Dyrekcji DGLP przy ulicy Grójeckiej w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie przedsiębiorców leśnych z nowym Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Andrzejem Koniecznym. Pan Dyrektor przedstawił swojego zastępcę Bogusława Piątka. Ze strony LP na spotkaniu był również obecny Krzysztof Knop odpowiedzialny za kontakty z firmami leśnymi. Zaproszeni przedsiębiorcy reprezentowali dwie organizacje: PLIG i SPL.


    Na wstępie Dyrektor Konieczny wyraził nadzieję, że jego współpraca z przedsiębiorcami będzie układać się poprawnie i poprosił o czas na lepsze zorientowanie się w naszych problemach. Przedsiębiorcy przedstawili na początek kilka najbardziej nurtujących ich spraw. Prezes SPL Tadeusz Ignaciuk poruszył następujące tematy:
-możliwość dokonywania płatności za usługi leśne przed upływem 21 dni,
-wykorzystywanie maszyn wielooperacyjnych będących własnością Lasów Państwowych na powierzchniach o dużej efektywności pozyskania, co zmniejsza opłacalność prac wykonywanych przez zakłady usług leśnych na trudniejszych powierzchniach,
-zasady zdobywania kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodzie pilarza.
Dyrektor PLIG Rafał Jajor zwrócił uwagę na:
-problem wynikający z 5% nadmiarów przy pomiarze drewna stosowego,
-zbyt wielką ilość sortymentów na jednej powierzchni, co pogarsza organizację pracy,
-przewożenie maszyn wielooperacyjnych po to, aby pozyskać niewielka ilość drewna,
-sprawę zapisów w SIWZ, które w niektórych przypadkach preferują określoną markę maszyny.
Pozostali przedsiębiorcy podkreślali również, że właściwe kosztorysowanie usług leśnych jest obecnie jedynym sposobem na powstrzymanie ucieczki pracowników z zul.  Prace nad aktualnym katalogiem pracochłonności zostały zakończone przez ośrodek w Bedoniu już  w ubiegłym roku nic więc nie powinno stać na przeszkodzie, aby prowizorium planu finansowego na 2019 rok Lasy Państwowe mogły sporządzić w oparciu o nowy katalog oraz normalne stawki godzinowe stosowane w naszej gospodarce.
    Zwracając uwagę na wyjątkowo dużą liczbę wypadków przy pracy Dyrektor Generalny nadmienił, że od 1 marca br. mają powstać nowe struktury organizacyjne w Lasach Państwowych m.in. zostanie powołana specjalna komórka ds. BHP bezpośrednio jemu podlegająca.
    Jeden z uczestników spotkania zauważył, że mieliśmy już LP zespół zadaniowy Dyrektora Pigana, Komisję Wspólną Dyrektora Tomaszewskiego może więc tym razem być i komórka, ale bez właściwego dofinansowania przez Lasy sektora usług leśnych nie można zatrudniać pracowników o odpowiednim poziomie umiejętności i to jest główna przyczyna większości wypadków.
Termin Komisji Wspólnej określono wstępnie na 24 lub 25 kwietnia 2018r.

Sporządził
Waldemar Spychalski

Dodatkowe informacje