Najnowsze aktualności

29.03.2018 Konflikty w Polskiej Leśnej Izbie Gospodarczej.

Trzy osoby z sześcioosobowej Rady PLIG złożyły rezygnacje: Alicja Stryszyk, Wojciech Wójtowicz i Grzegorz Ucinek. Wcześniej z pracy w PLIG zrezygnował dyrektor biura PLIG Rafał Jajor.

Alicja Stryszyk złożyła rezygnację z funkcji Prezydenta Polskiej Leśnej Izby Gospodarczej oraz z członkostwa w PLIG. Rezygnację z funkcji Wiceprezydenta oraz z członkostwa w PLIG złożył także Wojciech Wójtowicz. Rezygnację z funkcji w Radzie PLIG złożył Grzegorz Ucinek. Wcześniej rezygnację z funkcji dyrektora biura PLIG złożył Rafał Jajor, a z funkcji Kierownika Sekcji Kobiet PLIG Marta Ucinek.

 

Po tych rezygnacjach Rada PLIG pozostała w składzie trzyosobowym: Jacek Broniewicz, Zbigniew Ciszek i Mariusz Czekieryło.

Aby wyjaśnić powody tych rezygnacji musimy cofnąć się do grudniowych przetargów na usługi leśne. Kilka pakietów w ogromnym przetargu w klęskowym Nadleśnictwie Rytel wygrało wówczas konsorcjum złożone z firm prowadzonych przez pięciu (z ówczesnych dziewięciu) członków Rady PLIG, oferując stawki na poziomie 39 zł/kubik.

Postępowanie to spotkało się z krytyką wielu członków PLIG, w wyniku czego na zwołanym w tej sprawie 28 stycznia 2018 r. przez Komisję Rewizyjna PLIG Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni Członków osoby wchodzące w kład tego konsorcjum złożyły rezygnacje z funkcji we władzach PLIG.

Mariusz Rakowski złożył wówczas rezygnację z funkcji Prezydentem PLIG i z funkcji członka Rady PLIG. Podobnie z funkcji Wiceprezydenta i członka Rady zrezygnował Robert Gruszka. Rezygnacje z funkcji członków Rady złożyli też: Rafał Borowczak, Dariusz Stańczyk, Waldemar Winkowski.

Na tym zebraniu uzupełniono więc skład Rady PLIG, która pracowała dalej: Alicja Stryszyk (Prezydent), Wojciech Wójtowicz (Wiceprezydent), Jacek Broniewicz, Zbigniew Ciszek, Mariusz Czekieryło, Grzegorz Ucinek. W tym składzie Rada miała pracować do kolejnych wyborów, które zgodnie ze statutem muszą odbyć się najpóźniej pod koniec roku 2018.

Źródło : PLIG

Dodatkowe informacje