Najnowsze aktualności

14.15.2018 Pisma Prezesa SPL do Minister Elżbiety Rafalskiej oraz Dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego

Prezes SPL Tadeusz Ignaciuk wystosował pisma do dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego w sprawie ograniczania liczby wyrabianych sortymentów drewna oraz terminu płatności za usługi leśne, oraz do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 

 

Dodatkowe informacje