Najnowsze aktualności

16.07.2019 Spotkanie Zarządu Głównego z kierownictwem DGLP

Do spotkania Zarządu Głównego SPL z przedstawicielami kierownictwa DGLP doszło 16 lipca w Warszawie. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy prezesa ZG SPL Tadeusza Ignaciuka. Tematami poruszanymi w rozmowach były:
1. wielkości pakietów w przetargach na 2020 rok,
2. zasadność zastosowania pakietów harwesterowych,
3. terminy płatności faktur za prace wykonywane przez zakłady usług leśnych,
4. system odbioru drewna kłodowanego,
5. problemy w organizacji MPD 2019.


Zarząd SPL reprezentował prezes Tadeusz Ignaciuk oraz wiceprezes Wojciech Szczotka. Z ramienia kierownictwa DGLP na spotkanie zostali oddelegowani m.in. zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej Bogusław Piątek, zastępca dyrektora generalnego LP ds. ekonomicznych Krzysztof Janeczko, kierownik zespołu ds. bezpieczeństwa i ochrony pracy w leśnictwie Marcin Cichowicz oraz specjalista z tegoż zespołu Krzysztof Knop. Spotkanie otworzył Marcin Cichowicz, powitał wszystkich obecnych i przekazał głos Tadeuszowi Ignaciukowi.
Stanowisko kierownictwa DGLP odnośnie poruszanych problemów:
Ad 1
O wielkościach pakietów w przetargach na 2020 rok mają decydować nadleśniczowie.
Ad 2
Przedstawiciele SPL przedstawili negatywną opinię na temat pakietów harwesterowych na przykładzie RDLP w Zielonej Górze. Zdaniem przedsiębiorców leśnych zastosowanie takiego rozwiązania wpływa negatywnie na rynek usług leśnych. W odpowiedzi Bogusław Piątek powiedział, że zasadność zastosowania pakietów harwesterowych spoczywa na poszczególnych RDLP.
Ad 3
Wojciech Szczotka zaproponował, żeby ujednolicić termin płatności faktur za usługi leśne w całym kraju i ustalić go na 14 dni. Dyrektor Krzysztof Janeczko stwierdził, że taki zabieg w strukturach LP nie jest możliwy ze względu na różną sytuację finansową nadleśnictw. Obiecał zapoznać się z zasadnością przetrzymywania pieniędzy przez nadleśnictwa w sytuacji, gdy w umowie na wykonywanie prac leśnych jest zapis o terminie płatności „do 21 dni”. Dyrektor Bogusław Piątek podkreślił, że jeśli zakład usług leśnych ma problemy z płynnością finansową, może zwrócić się do nadleśniczego o szybszą wypłatę należności.
Ad 4
Tadeusz Ignaciuk zasugerował, by kierownictwo DGLP sprawdziło postęp prac nad opracowaniem nowego systemu odbioru drewna kłodowanego. Wyraził przy tym opinię powszechną wśród właścicieli zakładów usług leśnych, że obecny system jest wadliwy i naraża na straty finansowe zarówno Lasy Państwowe jak i firmy leśne. Osoby zgromadzone na spotkaniu potwierdziły, że nowy system jest opracowywany i będzie konsultowany z przedstawicielami przemysłu drzewnego oraz przedsiębiorcami leśnymi jeszcze w tym roku.
Ad 5
Tadeusz Ignaciuk i Wojciech Szczotka przedstawili problemy w organizacji Mistrzostw Polski Drwali w 2019 roku. Największym z nich jest wycofanie się z finansowania imprezy dwóch firm produkujących pilarki (Husqvarna i Makita). Rezygnacja tych firm ze sponsorowania MPD powoduje poważne problemy finansowe imprezy. Prezes Ignaciuk zawnioskował o zwiększenie finansowania przez PGL LP o 10 tys. zł. Krzysztof Knop zaproponował osobny termin spotkania dotyczący wyłącznie tego zagadnienia.
Sporządził:
Wojciech Szczotka

Dodatkowe informacje