06.12.2018 Usługi leśne na krawędzi przepaści. Artykuł Waldemara Spychalskiego w grudniowym Drwalu

Sytuacja na rynku usług leśnych staje się coraz bardziej dramatyczna. Jeżeli Lasy Państwowe nie zmienią podejścia do ich finansowania, za chwilę może całkowicie zabraknąć chętnych do pracy w lesie. Grozi to upadkiem nie tylko branży usługowej, ale w konsekwencji także samych Lasów.

Link do artykułu z grudniowego Drwala

04.12.2018 Lasy Państwowe „czymś absolutnie wzorcowym dla świata”

"Gospodarka realizowana przez Lasy Państwowe jest czymś absolutnie wzorcowym w skali światowej. A pamiętajmy, że lasy pochłaniają CO2". powiedział prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej podczas COP24 w Katowicach.

Link

02.07.2018 Mistrzostwa Świata Drwali w Lillehammer w Norwegii

Do Lillehammer zjechało się 110 zawodników z 28 krajów świata, w tym także z Polski. Wszyscy wezmą udział w walce o mistrzostwo świata. Wśród uczestników zawodów znajdują się:
 w kategorii kobiet: Julia Królik, w kategorii seniorów: Kamil Szarmach, Tomasz Bilski, Zenon Sobolewski oraz Robert Glazer w kategorii juniorów
 
 
 
Mamy pierwszy sukces Polski na 33. MŚD w Norwegii. Polak, Przemysław Remi (prezes Silvapol S.A.) został ponownie wybrany na członka zarządu IALC. Na walnym zebraniu obecni byli wszyscy przedstawiciele 28 państw. Pozostali członkowie zarządu to: Daniel Kleger, Markus Ludi, Christian Mandl (nieobecny na zdjęciu) oraz prezydent pani Sandra Schwender.
 

03.09.2018 Opóźnienia w przetargach - artykuł z wrześniowego Drwala

Tegoroczne przetargi, które powinny być rozstrzygnięte już na początku stycznia, miały pewną czasową obsuwę. Niekiedy sięgała ona, bagatela, sześciu miesięcy...

Link

 

24.07.2018 Pakiety harwesterowe niezalecane

Do wielu jednostek Lasów Państwowych dotarła nieoficjalna informacja, że w pionie ekonomicznym Dyrekcji Generalnej LP podjęto decyzję, by zalecić nadleśnictwom powszechne stosowanie pakietów harwesterowych w przetargach na usługi leśne ogłaszanych na rok 2019. Według zajmowanego od lat stanowiska Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych rozwiązanie to nie jest korzystne dla całej branży, a jedynie dla kilku pojedynczych firm, które nie dysponują zapleczem kadrowym do realizacji całego spektrum zadań gospodarczych w nadleśnictwach. Prezes SPL Tadeusz Ignaciuk interweniował w tej sprawie w DGLP. W rozmowie telefonicznej zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej Bogusław Piątek zdementował te pogłoski. Dyrektor Piątek zapewnił, że zależy mu na sprawnym przeprowadzeniu wszystkich zadań gospodarczych w Lasach Państwowych, a nie tylko pozyskaniowych, dlatego też takiego zalecenia nie będzie. W rozmowie stwierdził m.in., że powszechne i obligatoryjne stosowanie pakietów harwesterowych stanowiłoby poważne zagrożenie terminowej i solidnej realizacji prac hodowlanych, pielęgnacyjnych czy ochronnych.

Dodatkowe informacje