20130416 KURS SĘDZIOWSKI

W dniu 27 maja 2013 r. o godz. 9.00 w Gołuchowie na terenie
Ośrodka Kultury Leśnej,
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych
organizuje jednodniowy
Kurs Sędziowski zawodów drwali wg regulaminu IALC.


Uczestnicy kończący kurs otrzymają legitymacje sędziowskie.Koszt kursu wynosi 100 zł (w tym materiały i posiłek). Wskazane jest by uczestnicy zaopatrzyli się w regulamin, który znajduje się na stronie internetowej www.splgoluchow.pl zakładka „Zawody drwali” – „Regulaminy” – „Regulamin IALC”Kwotę należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców  Leśnych

ul Czartoryskich 12

63-322 Gołuchów

Nr rachunku 35 1090 1128 0000 0000 1201 5773


Wpłaty należy dokonać najpóźniej do 13 maja 2013 r.


W razie pytań proszę się kontaktować z Pełnomocnikiem Zarządu Głównego SPL – Stefanem Sokolskim, tel. 602 485 181

Dodatkowe informacje