20130718 ZUL-E SIĘ ZBROJĄ

ZUL-e się zbroją.

Chciałbym dzisiaj przedstawić naszego kolegę Pawła Komorowskiego, członka Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych od 1995 roku; człowieka bardzo aktywnego w naszym Stowarzyszeniu, będącego przez trzy kadencje członkiem Zarządu Głównego, przez jedną Przewodniczącym Naczelnego Sądu Koleżeńskiego a obecnie Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej SPL.

Kolega Paweł jest właścicielem Przedsiębiorstwa Prac Leśnych SILVA OPUS, firmy założonej w 1995 roku, zatrudniającej na umowę o pracę ponad 50 pracowników; mocno umaszynowionej, bo już od wielu lat posiadającej harwester a także trzy forwardery.

Ale nie o społecznikostwie Kolegi i nie o Jego firmie chciałem pisać.


Tematem ma być hobby Kolegi Pawła. A hobby ma niepospolite. Są nim szable; tak szable, broń biała. Mówiąc precyzyjnie, broń biała (szable, pałasze, szpady) regulaminowo używana przez żołnierza polskiego po trzecim rozbiorze Polski.

A że historia nasza tak się ułożyła, że przez cały wiek XIX mimo że nie było państwa polskiego a więc i rodzimego przemysłu zbrojeniowego , to przecież był żołnierz polski (Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe, powstania), który używał szabel różnej proweniencji: angielskich, austriackich, francuskich, pruskich czy też rosyjskich.

I wszystkie te szable można podziwiać w kolekcji naszego kolegi. Ale to tylko drobna część zbioru. Podstawą są szable rdzennie polskie. Szable wszystkich wzorów i praktycznie wszystkich producentów.

Jest to chyba jedna z najpełniejszych, istniejących w naszym kraju kolekcji. Podkreślić muszę, że kolekcja ta jest udostępniana zainteresowanym historią naszego oręża. Pierwszą wystawę zatytułowaną „Polskie szable i pałasze XX w. ze zbiorów Pawła Komorowskiego” zorganizował naszemu koledze w maju 2012 roku „pierwszy szablista Rzeczypospolitej” założyciel i wieloletni dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, dr Włodzimierz Kwaśniewicz.

Następna wystawa, miała miejsce, jesienią 2012 roku, w gościnnych murach Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie. Od początku bieżącego roku kolekcja szabel prezentowana była w muzeum ostrzeszowskim.

Obecnie, od czerwca, macie Państwo okazję podziwiać 61 polskich szabel kolegi Komorowskiego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zobaczycie praktycznie wszystkie wzory XX-to wiecznych szabel polskich od wz.1917 aż do wz. 1976. Są tam szable Borowskiego, Manna, Jarnuszkiewicza, Dąba i Ciężara, Gorzkowskiego i wielu innych –chyba wszystkich-polskich producentów.

Wystawa potrwa do września br. Dla sympatyków polskich militariów mam dodatkową informację. Otóż całą kolekcję podziwiać możemy w wydanym przez kolegę albumie „Szabel nam nie zabraknie . . .”

Jest co podziwiać. Naprawdę profesjonalna robota. Przepięknie wydany album z doskonałymi zdjęciami szabel a także zdjęciami z epoki. Całość uzupełniona historycznym wprowadzeniem w temat. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Gołuchowa.

Niech urlopowy czas zachęci Was do patriotycznej refleksji.


Nie zdradzę tajemnicy jeśli powiem, że kolega Komorowski z uwagi na fakt iż kolekcja Jego jest praktycznie kompletna, zajął się obecnie szablami imiennymi.

Przygotowuje publikację z szablami między innymi takich postaci jak generałowie Rozwadowski, Sosnkowski, Kutrzeba, Abraham, Komorowski i wielu innych.


Czekamy z niecierpliwością.


Szable Komorowskiego

Dodatkowe informacje