20131128 RZETELNE PRZEDSIĘBIORSTWO LEŚNE - XII.2013

W dniach 12-13 grudnia 2013 r. w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku odbędzie się seminarium „Certyfikacja ZUL – dokąd zmierzamy?”.

W seminarium czynnie uczestniczyć będą członkowie Zarządu Głównego SPL.

Wszystkich przedsiębiorców prosimy o  wzięcie udziału w ankiecie i skomentowanie dokumentu, nad którym będą pracowali uczestnicy seminarium, link poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/1O0_e-qSgqOpRBwOjyhF2HsZXuLHiSPhii6yMr96XSDo/viewform

 

Członkowie Zarządu Głównego SPL  zachęcają  przedsiębiorców do odwiedzenia i zapoznania się z treścią dokumentu roboczego „Certyfikowanie zakładów usług Leśnych – dokąd zmierzamy?” poniżej link do strony:

http://www.gdansk.lasy.gov.pl/centrum/rzetelny-przedsiebiorca-lesny/seminarium-12-13-xii-2013-certyfikowanie-zak142adow-us142ug-lesnych-dokad-zmierzamy-1           

 

Dodatkowe informacje