20131205 PROPOZYCJA DLA ZMIANY KŁÓD

We wrześniu br. odbyła się konferencja Lasów Państwowych i z przedstawicielami przemysłu drzewnego „System sprzedaży drewna w PGL LP – uwarunkowania prawne”.

 

LP proponują, aby do kłód mógł być zaliczany surowiec o długości 2,4 mo średnicy górnej do 32 cmw drugiej klasie grubości. Trzecia klasa grubości rozpoczynałaby się od 33 cmśrednicy górnej. Miałaby też powstać klasa jakości B/C mierzona w stosach (jednym lub w osobnych stosach) oraz za pomocą urządzeń elektronicznych. Jakość drewna tej klasy powinna spełniać minimalne wymagania dla klasy drewna kłodowanego WCK i maksymalnie dla WBK.

 

W klasie C dopuszczalne będzie występowanie wielordzenności, a chodniki owadzie będą mogły występować jedynie w klasie D. W osobnych stosach można będzie dokonywać ostatecznego pomiaru miąższości i odbioru drewna klasy C, D i B/C. Wszystkie klasy drewna będzie można odbierać posztucznie i w grupach. Urządzenia elektroniczne do określenia miąższości będą mogły być stosowane za zgodą obu stron.

 

(przedruk z N. Gazety Leśnej nr 11/2013)

 

Dodatkowe informacje