20131230 RZETELNA FIRMA LEŚNA – GDAŃSK GRUDZIEŃ 2013

Dzięki uprzejmości redaktora naczelnego miesięcznika „Drwal” Marka Bodyła, przedstawiamy Państwu informację z przebiegu drugiego seminarium Rzetelna Firma Leśna.

Kolejny krok do certyfikacji w Gdańsku

W dniach 12-13 grudnia odbyło się kolejne seminarium etapowe w ramach projektu „Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne”, mającego na celu opracowanie zasad certyfikacji firm świadczących usługi na terenie RDLP w Gdańsku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gdańskiej dyrekcji, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, Państwowej Inspekcji Pracy, Stowarzyszenia Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych, nauki leśnej, firm certyfikujących, nadleśniczowie. Spotkanie to poświęcone było zamknięciu kolejnego etapu oraz przedyskutowaniu w szerokim gronie dalszych metod realizacji zaplanowanych działań.

 

Jak powiedział zastępca dyrektora RDLP w Gdańsku Jerzy Fijas, celem opracowania systemu certyfikacji firm leśnych jest zapewnienie, aby z jednej strony zamawiający, czyli nadleśnictwa, otrzymywały usługi wysokiej jakości, a z drugiej strony, żeby przedsiębiorcy leśni mieli możliwości do spełnienia warunków, które PGL LP oczekują. O pierwszym spotkaniu w ramach projektu „Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne” pisaliśmy w nr 10/2013 Drwala.

 

W chwili obecnej umowy na realizację prac leśnych w roku 2014 na terenie RDLP Gdańsk mają 63 firmy. W umowach z tymi firmami znalazł się zapis, że poddadzą się pilotażowemu audytowi, który da podstawę do wypracowania docelowych standardów oraz stworzenia chceck-listy (listy sprawdzającej), stanowiącej podstawę późniejszych procesów właściwej certyfikacji. Podstawą zakresu audytu przeprowadzanego w okresie luty-maj 2014 będzie umowa między zulem a nadleśnictwem.

 

Na opracowywany standard Rzetelnego Przedsiębiorstwa Leśnego składać się będą dwa zasadnicze elementy: rzetelność biznesowa (przestrzeganie prawa, relacje z podwykonawcami) i jakość. Ze względu na czasochłonność wypracowywania standardu pojawiła się koncepcja, aby w pierwszym etapie punktować przy ocenie ofert na 2015 rok firmy, które zdobędą bezpłatny Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Zadaniem Dyplomu PIP jest pomoc małym przedsiębiorcom w usuwaniu nieprawidłowości. Idea oparta jest na samokontroli. Chętny pracodawca otrzymuje listę kontrolną i sam identyfikuje nieprawidłowości, zagrożenia. Po usunięciu wad i niedociągnięć odbywa się audyt, który faktycznie jest kontrolą nierepresyjna – jeśli kontroler stwierdzi nieprawidłowości, to firma Dyplomu nie dostaje, ale również nie ma kary. Dyplom PIP służy podnoszeniu bhp w firmie leśnej. Nadleśniczy podpisujący umowę z firmą posiadającą dyplom PIP zyskuje pewność, że firma ta spełnia wymogi prawa pracy i przepisów bhp.

Oczywiście przedsiębiorcy leśni muszą zostać znacznie wcześniej poinformowani o planach punktowania w kryteriach oceny ofert posiadania dyplomu PIP, aby chętni zdążyli taki Dyplom uzyskać.

 

Prace nad opracowaniem certyfikacji firm leśnych w gdańskiej dyrekcji pokazały dobitnie, że równoległej poprawy wymaga wiele obszarów (szkolnictwo leśne, zdefiniowanie prawne zawodów leśnych, zasady funkcjonowania Lasów, kształcenie nadleśniczych jako menadżerów otwartych na wyzwania świata zewnętrznego). Jednym z głównych problemów są m.in. niejasne, mylne, niepotrzebne lub nieuzasadnione zapisy w siwz, które wynikają z braku precyzyjnej wiedzy osób przygotowujących specyfikację przetargową, czego nadleśnictwo powinno właściwie od firm wymagać. Dlatego też pojawiła się koncepcja opracowania „Ogólnych warunków wykonawstwa prac leśnych” jako swoistej ściągi dla osób sporządzających specyfikacje. Opracowanie to ma powstać do czerwca 2015, na drodze współpracy wydziałów leśnych z Krakowa i Poznania, Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, Instytutu Badawczego Leśnictwa, SPL, PIP, gdańskiej RDLP, gdańskiego oddziału SITLiD, SIOMOL, techników leśnych w Tucholi i Rogozińcu.

W przetargach na rok 2015 siwz będą już przygotowane z uwzględnieniem „ogólnych warunków wykonawstwa prac leśnych”.

 

Pełna relacja z drugiego etapowego spotkania w ramach opracowywania systemy certyfikacji firm leśnych w RDLP Gdańsk w nr 2/2014 Drwala. Zachęcamy do lektury

 

Marek Bodył


Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie
http://www.gdansk.lasy.gov.pl/centrum/rzetelny-przedsiebiorca-lesny/
– zakładka Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne.

Foto: M. Bodył

Dodatkowe informacje