20141016 UWAGI PRZEDSIEBIORCÓW DOTYCZĄCE PRZETARGÓW

W dniu 23.09.w Warszawie odbyło się spotkanie Prezesa ZG SPL Jana Kubiaka z zastępcą dyrektora generalnego Wiesławem Krzewiną.
W spotkaniu uczestniczył również V-ce Prezes Romuald Roman.Na spotkaniu ustalono, że zostaną dyrektorowi LP przesłane uwagi przedsiębiorców.

Poniżej treść uwag przesłanych Dyrektorowi LP przez Prezesa Jana Kubiaka

- dot. katalogów

1.  Przenieść z katalogu – zagospodarowanie lasu- do katalogu- pozyskanie drewna – usuwanie i spalanie podszytów.

2.  Podwyższyć pracochłonność przy sadzeniu 1 rocznej sosny o 90% !

3. Zrewidować pracochłonność przy pielęgnowaniu upraw, CW  i CP.

Większość respondentów uważa, iż należałoby je podnieść o 20 -25 %.

4. Wszyscy twierdza, iż stawki w zagospodarowaniu lasu są zdecydowanie zaniżone.

5. Zrywka drewna powinna być wyliczana do 400 mb, powyżej powinno się stosować współczynniki zwiększające.

6. W 2013 roku przeprowadziliśmy ankietę wśród przedsiębiorców leśnych, czy są za wykonywaniem usług wg. katalogów czy też wg. jednostek naturalnych.ZDECYDOWANA większość firm leśnych-nie tylko członków SPL-jest za katalogami.....

- dot. relacji na linii ALP – ZUL

Traktowanie firm leśnych jako taniej i mało inteligentnej siły roboczej.

Brak partnerstwa ze strony ALP i życzliwości – często normalnego zrozumienia.

Nierzetelne strefowanie prac w przetargach (zaniżone stawki i pracochłonności).

Nierzetelne strefowanie prac (niezgodne ze stanem na gruncie).

Częsty brak logicznego myślenia ALP.

Zlikwidować centralny system sprzedaży drewna.

K do P powinno dotyczyć tylko pracowników  LP. Na wykonawstwo prac leśnych powinna być przeznaczana kwota zgodna z potrzebami i kosztorysami. K do P  powoduje niesprawiedliwe zaniżanie cen za usługi.

Należy rozważyć stosowanie kar dla firm nierzetelnych, z którymi zostały zerwane umowy.

Najważniejsza sprawa to kryteria poza cenowe. Stosowanie kryteriów poza cenowych poniżej 30 % absolutnie nie ma sensu, gdyż w takiej sytuacji zawsze wygrywa najniższa cena. Myślę, że nadszedł czas zaniechania poprawiania sobie samopoczucia poprawianiem danych statystycznych. Potrzebne nam są rzetelne działania i zgodne z prawem. Usługi leśne są usługami nie priorytetowymi i zamawiający może sobie pozwolić na wiele więcej niż  w normalnym przetargu jednak jest jeden warunek – MUSI CHCIEĆ!

Dodatkowe informacje