20141021 STAWKA GODZINOWA NA 2015 R.

Przedstawiamy Państwu  kalkulację minimalnej stawki godzinowej na 2015 r. wyliczoną przez SPL

 

 

      kalkulacja      
    minimalnej stawki godzinowej 2015    
I Założenia            
minimalne wynagrodzenie miesięczne  w 2014R   w 2015 r. 1750,00    
miesięczna norma czasu pracy               168    
               
               
II Obliczenie kosztów bezpośrednich      
1. stawka godzinowa   1750,00/168 10,42  
2. urlop 11% od poz 1       1,15  
3. Razem       11,56  
4.  składka emerytalna 9,76% od poz 3.   1,13  
5. składka rentowa 6,50% od poz 3.   0,75  
6. składka wypadkowa 3,6% od poz 3.   0,42  
7. Fundusz Pracy 2.45%  od poz 3.   0,28  
8. Fund.Emeryt.Pomost 1,5% od poz.3   0,17  
9. fundusz gwarant. świadczeń prac. 0,10% od poz 3. 0,01  
10. zasiłki chorobowe  5% od poz 3.   0,58  
11. Zakładowy Fund Św. Socjalnyc 1458,57/12/168 0,72  
12. Odprawa emer.,rentowa, nagrody jub. 1% od poz 3 0,12  
13. posiłki regeneracyjne 3,00 zł/8 godz   0,37  
14. napoje chłodzące 1,50 / 8     0,19  
15. pranie odzieży i środki czystości 30,00/168  0,18  
16. odzież ochronna(350+430+136+192)/12/2/168 0,27  
17. Razem koszty bezpośrednie 16,75  
18. Koszty pośrednie: utrzymanie biura i nadzoru,     
  dowóz prac., bhp,PFRON,badania lek - ok. 25% 4,19  
19. Ogółem koszty     20,94  
20. Minimalny zysk kalkulacyjny 8%    1,68  
21. Razem       22,61  
               
               
ekwiwalent używania pilarki zł/godz-  3,87  
               
               
Minimalna stawka w Pozyskaniu Drewna 26,48  
               
               
               
               
Uwaga: w poz 16 na odzież ochronną składa się- Ubranie ochronne, buty ochronne 1 klasy, 
  kask kompletny, 24 pary rękawic liczone na dwa lata    
               
               

Dodatkowe informacje