20141113 DOFINANSOWANIE Z ZUS

Zapewne wielu przedsiębiorców wie o możliwości (a niektórzy już może korzystają) z programu dofinansowania na cele poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy.

Po spełnieniu określonych warunków ZUS dofinansuje między innymi zakup środków ochrony indywidualnej, zakup i instalację osłon do maszyn zabezpieczających niebezpieczne strefy pracy..

Jest to ciekawa oferta, której naszym zdaniem warto się przyjrzeć.

 

Szczegóły znajdziecie Państwo na:

http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=4       

(zakładka: świadczenia)

dział: Prewencja wypadkowa

 

Dodatkowe informacje