20141203 WIZYTA U MINISTRA

W dniu 24 listopada 2014 roku członkowie Zarządu Głównego SPL byli przyjęci przez Macieja H. Grabowskiego – Ministra Środowiska.

 

Na spotkaniu rozmawiano o:

 

- Prawie Zamówień Publicznych czy jest ono właściwym rozwiązaniem prawnym dla funkcjonowania wykonawstwa prac leśnych,

- konieczności wdrożenia innowacyjności, bezpiecznych i wydajnych technologiach,

- zakupie drogich maszyn bez dotacji,

- najniższej cenie jako jedynym kryterium oceny oferty w przetargach na usługi leśne,

- reaktywacji zawodowego szkolnictwa leśnego,

- Mistrzostwach Świata Drwali w 2016 roku w Polsce prosząc przy okazji o wsparcie i patronat.

 

Na efekty tego spotkania musimy poczekać i wówczas ocenimy na ile udało nam się naszymi problemami Pana Ministra zainteresować.

Dodatkowe informacje