03.04.2021 Zdrowych i spokojnych świąt!

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy 

z okazji nadchodzących świąt przyjmijcie proszę życzenia zdrowia i pokoju w sercu, aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią, będące przesłaniem Świąt Wielkiej Nocy, stało się dla Was źródłem nadziei i radości w tym trudnym czasie.

Wesołego Alleluja!!!

W imieniu zarządu głównego Tadeusz Ignaciuk

 

22.03.2021 Ryba psuje się od głowy - artykuł Waldemara Spychalskiego w marcowym Drwalu

Problem pracy na czarno w Lasach Państwowych czy też, uściślając, w firmach realizujących usługi leśne na rzecz nadleśnictw istnieje od wielu lat. Pomimo usilnych prób likwidacji tego zjawiska poprzez kontrole PIP-u, a także wewnętrzne kontrole samych leśników nikomu nie udało się go wyeliminować

Link do artykułu z Drwala

18.02.2021 Polski Kongres Leśny

Autorzy Monitora Leśnego - bloga poświęconego tematyce gospodarki leśnej, łowieckiej, przemysłu drzewnego oraz ochrony przyrody w Polsce i na świecie  w dniu organizują  w dniu 17 maja 2021 r. Polski Kongres Leśny. Głównym tematem Polskiego Kongresu Leśnego jest: „Nowy Ład Polskiego Leśnictwa”

Jednym z prelegentów będzie  członek Zarządu Głównego SPL Waldemar Spychalski , który zaprezentuje problemy branży usług leśnych. 

"Polska scena leśna nigdy jeszcze nie była tak bardzo skonfliktowana jak w ostatnich kilku latach. Narastające napięcia na linii instytucji państwowych, prywatnego sektora produktów i usług czy organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody, nie służą wypracowaniu koniecznych reform ekonomiczno-społecznych dotyczących odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi w Polsce."

11.03.2021 Rozmowy z DGLP

17 lutego br. w Warszawie doszło do spotkania Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji reprezentujących przedsiębiorców leśnych. Na zebraniu poruszono wiele palących problemów branży leśnej

Ze strony Lasów Państwowych w rozmowach uczestniczyli m.in. dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny, Bogusław Piątek, Krzysztof Janeczko i Marcin Gołębiowski. Na spotkaniu byli obecni również zastępca ds. ekonomicznych z RDLP w Toruniu Jacek Krzyżanowski oraz Marian Wiśniewski, który jest odpowiedzialny w LP za przygotowanie dokumentacji związanej z przetargami na usługi leśne. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych reprezentowali Tadeusz Ignaciuk i Wojciech Szczotka. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny w swoim wystąpieniu otwierającym spotkanie poświęcił wiele miejsca niepewnej przyszłości szeroko pojętego sektora usług leśnych. Zgodnie z jego zapowiedziami do 2030 roku znaczna powierzchnia lasów zostanie wyłączona z użytkowania, co wiązać się będzie ze znacznym zmniejszeniem pozyskania drewna w LP. Zdaniem dyrektora taka sytuacja będzie następstwem obecnie procedowanych w UE przepisów obejmujących szczególną troską tereny zielone, które negatywnie wpłyną na funkcjonowanie całej gospodarki leśnej. Jednocześnie wskazywał na potrzebę ścisłej współpracy na rzecz zapobieżenia ewentualnym konsekwencjom wprowadzanych regulacji prawnych.

Czytaj więcej: 11.03.2021 Rozmowy z DGLP

11.01.2021 Ontario, Kanada: Pomoc dla firm leśnych

Rozciągające się między Wielkimi Jeziorami a Zatoką Hudsona Ontario jest kolejną kanadyjską prowincją, która uruchomiła program pomocy finansowej dla firm leśnych, rekompensującej im koszty zapewnienia środków zabezpieczających przed koronawirusem. W ramach tego programu małe i średnie firmy mają otrzymać łącznie 5,3 mln dolarów. Zwracane będą m.in. koszty instalowania stacji odkażających, wzmożonego czyszczenia, dodatkowego szkolenia pracowników, stosowania środków służących zwiększeniu dystansu fizycznego i zapewniania środków ochrony osobistej. Pieniądze będą wypłacane za pośrednictwem federalnego Funduszu Środków Bezpieczeństwa w Sektorze Leśno-Drzewnym. Władze Kanady obu szczebli, federalnego i prowincjonalnego, uznały branżę leśno-drzewną za sektor kluczowy ze względu na jej rolę w dostarczaniu podstawowych surowców do wyrobu produktów higienicznych, materiałów medycznych, opakowań żywności i materiałów transportowych.

Źródło: www.woodbusiness.ca

Dodatkowe informacje