03.09.2018 Opóźnienia w przetargach - artykuł z wrześniowego Drwala

Tegoroczne przetargi, które powinny być rozstrzygnięte już na początku stycznia, miały pewną czasową obsuwę. Niekiedy sięgała ona, bagatela, sześciu miesięcy...

Link

 

Dodatkowe informacje