02.07.2018 Mistrzostwa Świata Drwali w Lillehammer w Norwegii

Do Lillehammer zjechało się 110 zawodników z 28 krajów świata, w tym także z Polski. Wszyscy wezmą udział w walce o mistrzostwo świata. Wśród uczestników zawodów znajdują się:
 w kategorii kobiet: Julia Królik, w kategorii seniorów: Kamil Szarmach, Tomasz Bilski, Zenon Sobolewski oraz Robert Glazer w kategorii juniorów
 
 
 
Mamy pierwszy sukces Polski na 33. MŚD w Norwegii. Polak, Przemysław Remi (prezes Silvapol S.A.) został ponownie wybrany na członka zarządu IALC. Na walnym zebraniu obecni byli wszyscy przedstawiciele 28 państw. Pozostali członkowie zarządu to: Daniel Kleger, Markus Ludi, Christian Mandl (nieobecny na zdjęciu) oraz prezydent pani Sandra Schwender.
 

24.07.2018 Pakiety harwesterowe niezalecane

Do wielu jednostek Lasów Państwowych dotarła nieoficjalna informacja, że w pionie ekonomicznym Dyrekcji Generalnej LP podjęto decyzję, by zalecić nadleśnictwom powszechne stosowanie pakietów harwesterowych w przetargach na usługi leśne ogłaszanych na rok 2019. Według zajmowanego od lat stanowiska Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych rozwiązanie to nie jest korzystne dla całej branży, a jedynie dla kilku pojedynczych firm, które nie dysponują zapleczem kadrowym do realizacji całego spektrum zadań gospodarczych w nadleśnictwach. Prezes SPL Tadeusz Ignaciuk interweniował w tej sprawie w DGLP. W rozmowie telefonicznej zastępca dyrektora generalnego LP ds. gospodarki leśnej Bogusław Piątek zdementował te pogłoski. Dyrektor Piątek zapewnił, że zależy mu na sprawnym przeprowadzeniu wszystkich zadań gospodarczych w Lasach Państwowych, a nie tylko pozyskaniowych, dlatego też takiego zalecenia nie będzie. W rozmowie stwierdził m.in., że powszechne i obligatoryjne stosowanie pakietów harwesterowych stanowiłoby poważne zagrożenie terminowej i solidnej realizacji prac hodowlanych, pielęgnacyjnych czy ochronnych.

25.05.2018 Z wizytą na terenach poklęskowych.

Trwa wielkie porządkowanie lasów po ubiegłorocznej nawałnicy. Podziękowania za dotychczasową i pełną poświęcenia pracę oraz obietnicę wsparcia przywieźli leśnikom wiceminister środowiska oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych.
Dwudniową wyjazdową naradę kierownictwa Lasów Państwowych rozpoczęto w Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych w Solcu Kujawskim. Oprócz dyrektora Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego, jego zastępców i naczelników Dyrekcji Generalnej LP, udział wzięli w niej dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP z całego kraju. Honorowym gościem był Jacek Sagan, dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Podczas spotkania obecna była także wiceminister środowiska Małgorzata Golińska, która –sama będąc leśnikiem – doskonale rozumie problemy, z jakimi na co dzień muszą zmagać się pracujący w nadleśnictwach dotkniętych kataklizmem.

Podczas narady rozmawiano o sprawach bieżących, w tym o planowanej walce z owadami zagrażającymi lasom. Drugiego dnia narady, jej uczestnicy odwiedzili Nadleśnictwo Rytel, jednostkę toruńskiej dyrekcji, która została najbardziej zniszczona ubiegłorocznymi wiatrami. Gospodarzami spotkania byli dyrektor RDLP w Toruniu Bartosz Michał Bazela oraz nadleśniczy Nadleśnictwa Rytel Antoni Tojza. Zastępca dyrektora toruńskiej dyrekcji ds. gospodarki leśnej Robert Paciorek omówił aktualny stan prac związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej.

Czytaj więcej: 25.05.2018 Z wizytą na terenach poklęskowych.

13.07.2018 Pisma prezesa SPL do DGLP

W ostatnim czasie prezes SPL Tadeusz Ignaciuk wystosował do Dyrektora Generalnego LP pisma w najbardziej nurtujących przedsiębiorców leśnych sprawach: nadmiernego egzekwowania kar umownych  oraz planowanego wprowadzenia płatności poprzez spilt payment w związku z realizacją umów z LP.

Z treścią pism można się zapoznać poniżej:

Pismo w sprawie kar umownych

Pismo w sprawie spilt payment

 

07.05.2018 Rozmowa z Małgorzatą Golińską w majowym Drwalu

O przyszłości Lasów Państwowych, odbudowie wizerunku leśnika, a także łączeniu ochrony przyrody z codziennymi zadaniami gospodarczymi Drwal rozmawia z Małgorzatą Golińską – sekretarzem stanu i głównym konserwatorem przyrody w Ministerstwie Środowiska

Artykuł z majowego Drwala

Źródło: Drwal 

Dodatkowe informacje