24.02.2016 Misja gospodarcza na Ukrainę

  • Drukuj

Zarząd Główny SPL wraz z Krajową Izbą Gospodarczą Polsko – Ukraińskiego Klubu Biznesu w dniach 3 -6. 04.2016 r. organizuje Misję Gospodarczą Polskich przedsiębiorców Leśnych na Ukrainę. Poniżej można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi misji.

Do udziału w misji gospodarczej zapraszamy:
-  przedsiębiorców leśnych – nawiązanie współpracy gospodarczej, możliwość wykonywania prac leśnych na Ukrainie, przekazanie doświadczeń partnerom ukraińskim. Możliwość założenia polsko – ukraińskich przedsiębiorstw.
- przedsiębiorców związanych z gospodarką leśną – przetwórstwo runa leśnego, turystyka leśna, zagospodarowanie zwierzyny leśnej. Bardzo bogata oferta współpracy począwszy od zakupu hurtowego produktów aż do montażu kompletnych linii produkcyjnych na Ukrainie
-  producentów i firmy handlujące maszynami do gospodarki leśnej – sprzedaż maszyn, szkolenia ich obsługi, handel maszynami używanymi
-  przedsiębiorstwa wykorzystujące w produkcji materiał drzewny – zakup drewna i wyrobów z drewna, współpraca w zakresie produkcji wyrobów z drewna i gotowych elementów drewnianych w budownictwie.
-  Instytucje i organizacje szkoleniowe – przekazanie doświadczeń w zakresie nowych technik i technologii w gospodarce leśnej. Możliwość promocji gotowych rozwiązań systemowych i uruchomienia cykli szkoleniowych aż do uruchomienia Polskiej Akademii Gospodarki Leśnej przy Polsko – Ukraińskim Klubie Biznesu. Możliwości kształcenia ukraińskich pracowników leśnych w Polsce lub przez polskich specjalistów. Duże zapotrzebowanie na wiedzę i stosowanie nowych technologii.
 Misja ma wybitnie roboczy charakter i będzie miała następujący harmonogram:
 Dzień 1. Przejazd: Warszawa – Lublin – Chełm – Dorohusk – Łuck. UWAGA: możliwy wyjazd misji gospodarczej w niedzielę dla skrócenia czasu nieobecności w Polsce.
Dzień 2. Spotkanie robocze w Wojewódzkiej Wołyńskiej Dyrekcji Lasów Państwowych i omówienie możliwości współpracy polskich i ukraińskich leśników i przedsiębiorstw związanych z sektorem gospodarki leśnej. W spotkaniu wezmą udział:
- Konsul Generalny RP. w Łucku – wsparcie ze strony polskiej
- Sergiej Koszaruk - Zastępca Wojewody Wołyńskiego odpowiedzialny za międzynarodową współpracę gospodarczą – zgoda na działalność gospodarczą,
- Włodzimierz Łamaga – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej – koordynacja współpracy z władzami wojewódzkimi,
- Aleksander Kwatirko – Dyrektor Wołyńskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – wszystko o lasach Ukrainy
- Lidia Turiańska – Zastępca Dyrektora – sprawy pracownicze i ekonomiczne.
- Grigirujem Nowosadem – Naczelnik Wydziału Wykorzystania Zasobów Leśnych – prace leśne
- Aleksandrem Borowicki – Główny Specjalista w Wydziale Wykorzystania Zasobów Leśnych – prace leśne, technologia i techniki,
- Aleksander Ramonuyk – Szef Komitetu Migracji i Zatrudnienia Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej – wszelkie sprawy z zatrudnieniem Ukraińców w polskich lasach i działalnością polskich przedsiębiorstw leśnych na Ukrainie.
- przedstawiciel Ukraińskiej Służby Celnej oraz Ukraińskiej Służby Granicznej – informacja o przekraczaniu granicy
- Dzień 3: wizyta robocza w Ratnijskim Przedsiębiorstwie Leśnym oraz Nadlesnictwie Ratno. Kolacja biznesowa i dalsze rozmowy handlowe
- Dzień 4: wyjazd.
Koszty i inne informacje:
-  Łączny koszt uczestnictwa: 2100 zł netto.
Wpłata na konto SPL
BZ WBK 35 1090 1128 0000 0000 1201 5773
 Obowiązuje przedpłata dla pokrycia kosztów rezerwacji i przedpłat.
- Opieka Polsko – Ukraińskiego Klubu Biznesu. Głównego organizatora misji i dalszych działań
- Pełne wyżywienie podczas pobytu na Ukrainie, w tym kolacja biznesowa z partnerami ukraińskimi oraz zakwaterowanie podczas pobytu na Ukrainie w Hotelu Ukraina, w centrum miasta Łuck
- Transport na trasie: Warszawa – Lublin – Chełm – Dorohusk – Łuck i w drodze powrotnej. Materiały informacyjne i obsługa tłumaczeniowa

-Termin wpłat zaliczki w wysokości 1.000 zł upływa z dniem 21.03.2016 roku.
Zachęcam kol. Przedsiębiorców do wzięcia udziału w powyżej przedstawionej misji.

Prezes ZG SPL
Jan Kubiak