22.02.2016 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów SPL

  • Drukuj

W dniu 22 lutego 2016 roku w Gołuchowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów. W zebraniu uczestniczyło 36 spośród 55 uprawnionych delegatów. Na przewodniczącego zebrania został wybrany Romuald Roman.
Z członkostwa w organach Stowarzyszenia zrezygnowali: Bogumiła Wojciechowicz, Andrzej Szczotka oraz Robert Kazimierczak. Na wolne miejsca w Zarządzie Głównym SPL zostali wybrani: Tadeusz Ignaciuk  z regionu Białystok Radosław Raczkowski z regionu Katowice, Grzegorz Nowakowski z regionu Wrocław.


Delegaci przegłosowali i przyjęli także zmiany w statucie, które dotyczą  częstotliwości zjazdów delegatów i zasad wyboru  oraz rozliczania  działalności organów stowarzyszenia. Delegaci większością głosów podjęli także decyzję o obniżeniu wpisowego do 100 zł od 1.03.2016r.
Z nowym statutem będzie się można wkrótce zapoznać na naszej stronie.