03.03.2016 Zespół Kontrolingu Terenowego - Interwencja i prewencja

W strukturze Inspekcji Lasów Państwowych od niedawna funkcjonuje Zespół Kontrolingu Terenowego. Ta podległa dyrektorowi generalnemu jednostka zajmuje się sprawną identyfikacją i rozwiązywaniem problemów terenowych.

 


Zespół został powołany już 25 listopada ub. roku, trzecim zarządzeniem (nr 91/2015), jakie wydał nowy dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski. Zarządzenie modyfikuje obowiązujące zarządzenie w sprawie kontroli instytucjonalnej (nr 84/2013), uzupełniając je o krótki, dodatkowy ustęp. Mówi o bezpośredniej podległości inspektora kierującego zespołem dyrektorowi generalnemu i formułuje zadania: identyfikacja negatywnych zjawisk występujących w zarządzaniu, organizacji i realizacji zadań w terenowych jednostkach organizacyjnych LP.
Szefa zespołu, który liczy obecnie siedem osób, przedstawił dyrektor generalny Konrad Tomaszewski podczas narady LP w Kielcach. Jest nim Krzysztof Kowalczyk, w ostatnim czasie poza LP, wcześniej pracował jako leśniczy na terenie nadleśnictw RDLP w Szczecinku. Leśnicy znają go zapewne z poczytnego bloga pigipedia, który prowadzi z dużym zaangażowaniem (blisko 800 wpisów w ciągu trzech lat).
Źródło: Las Polski

Dodatkowe informacje