28.05.2016 Minimum dla każdego.

 

Projekty ustaw o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy mają przede wszystkim na celu przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilno prawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.
Artykuł "Minimum dla każdego" ukazał się w majowym Drwalu.

Dodatkowe informacje