27.10.2016 Notatka Polskiej Izby Gospodarczej ze spotkania Komisji Drzewnej w Warszawie

Notatka PIG Przemysłu Drzewnego ze spotkania Komisji Drzewnej  Warszawie w sprawie procedur sprzedaży drewna.

Dodatkowe informacje