09.12.2016 „Lasy Państwowe kluczem do zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych" - debata

O roli i funkcjach LP dyskutowano podczas debaty zorganizowanej 8 grudnia w siedzibie IBL w Sękocinie k. Warszawy.

W debacie wzięli udział przedstawiciele rządu, Lasów Państwowych, szkół wyższych, drzewiarze, a także przedstawiciele przedsiębiorców leśnych.Obecny na spotkaniu minister środowiska Jan Szyszko podkreślał rolę Lasów Państwowych w kształtowaniu krajowej gospodarki, a także konieczność współdziałania branży leśnej i rolniczej.Z kolei Konrad Tomaszewski dyrektor generalny LP, przypomniał że Lasy Państwowe odprowadzają 1,5 mld złotych w postaci różnych danin publicznych. Inwestują również w szereg projektów np. inwentaryzację zasobów, wspieranie parków narodowych, szkoły leśne, finansowanie badań, urządzanie lasów, czy budowę dróg leśnych.W jego opinii LP są jedynym podmiotem, który może prowadzić efektywną politykę zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych. Czuwać nad gospodarką i ochroną lasów, a także kontrolować system sprzedaży drewna. Stąd wszelkie próby odebrania LP tych kompetencji nie są droga słuszną.

 – Korzystamy z majątku skarbu państwa, ale nie czynimy tego nieodpłatnie, nasza odpłatność jest olbrzymia – uzasadniał Tomaszewski. Dyrektor wyraził przekonanie, że zakończą się dyskusje na temat zmiany dotychczasowego statusu Lasów.

 Podczas debaty głos zabrał również przedstawiciel przedsiębiorców leśnych – Józef Grodecki. Zwrócił uwagę na sytuację firm leśnych. – Nadal nie zbliżyliśmy się do spełnienia postulatów zwiększenia nakładów na usługi leśne – zaznaczył Grodecki.

 Podczas debaty dyskutowano również na temat ochrony różnorodności biologicznej metodami gospodarki leśnej, a także społeczno-politycznej i gospodarczej sytuacji sektora leśnego.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że minister Morawiecki odmówił wzięcia udziału w debacie.

Czy to rzeczywiście oznacza, że rząd szykuje plan związany z przejściem LP do sfery budżetowej i przejęcie dochodów ze sprzedaży drewna?

Zródło : Firmy Leśne

 

Dodatkowe informacje