13.12.2016 Stanowisko LP ws. planowanych zmian w prawie łowieckim

We wtorek 13 grudnia Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzą na wspólnym posiedzeniu rządowy projekt nowelizacji prawa łowieckiego.

Projekt ten trafił do Sejmu 15 listopada 2016 r., a 2 grudnia miał pierwsze czytanie.
Wśród wielu zmian dotyczących zasad dzierżawienia obwodów łowieckich, sporządzania planów łowieckich czy wykonywania polowań, znalazły się też takie, które dotyczą systemu odszkodowań dla rolników za szkody wyrządzane w uprawach przez zwierzęta łowne (łosie, jelenie daniele, sarny, dziki). Szeroka odpowiedzialność w tym zakresie, jaką projekt ustawy nakłada na PGL Lasy Państwowe, wzbudziła uzasadnione obawy i protesty leśników – są to bowiem rozwiązania niemożliwe do wdrożenia w praktyce. Ciężar finansowy, kadrowy i logistyczny związany z szacowaniem i wypłacaniem szkód łowieckich spowodowałby poważne perturbacje w działalności LP.

Link

 

Dodatkowe informacje