31.03.2020 Kosiniak - Kamysz w sprawie ZUL - interpelacja poselska

Z dniem 30 marca br. poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz złożył do Ministra Klimatu Michała Kurtyki interpelację w sprawie sytuacji panującej w sektorze usług leśnych, w kontekście ich współpracy z instytucją Lasów Państwowych, na tle wspierania przez państwo małych przedsiębiorstw.

Szanowny Panie Ministrze!
 
Przyjęty przez centralne władze naszego państwa program walki z rozlewającą się po kraju pandemią oraz wkomponowany w ten pion działalności państwa program ratunkowo-osłonowy dla licznej statystycznie grupy małych przedsiębiorstw, już w fazie wstępnej  realizacji wyłania zarówno jego słabe strony, jak i pominięcia. W tym przypadku chodzi zwłaszcza o podmioty gospodarcze, które od dawna istnieją na rynku, ale nie znalazły się w grupie przedsiębiorstw objętych systemem ekonomicznej osłony.
W kontekście zamieszczonych wyżej ogólnych uwag pragnę zaznaczyć, że w ostatnich dniach do mojego biura poselskiego dotarły pisma redagowane przez przedsiębiorców leśnych, świadczących swoje usługi w sektorze leśno-drzewnym i współpracujących z przedsiębiorstwem Lasy Państwowe. Przywołany wyżej ten duży podmiot gospodarczy eksponuje ekonomiczne efekty swojej działalności, natomiast w owym budzącym zresztą szacunek rachunku nie wykazuje godnego uwagi wkładu, jaki w owe finalne wyniki wnosi masa drobnych przedsiębiorstw leśnych.
Z docierających do mnie i groźnie brzmiących informacji wynika bowiem, że główny gospodarczy partner owych przedsiębiorstw, czyli Lasy Państwowe jednostronnie odstępuję od współpracy ze swym tak ważnym logistycznie zapleczem, a w efekcie te małe przedsiębiorstwa tracą front pracy, ponieważ ich wysoce specjalistycznych usług nie potrzebuje żaden inny działający w tym obszarze podmiot. To nagłe zerwanie współpracy dotychczasowy partner Lasy Państwowe, tłumaczą potrzebą troski o własnych pracowników. W efekcie na przysłowiowym lodzie pozostawia tych, którzy wnieśli bardzo duży wkład w gospodarcze wyniki działalności Lasów Państwowych. Dlatego pytam:
Dlaczego władze przedsiębiorstwa Lasy Państwowe tak skrajnie formalistycznie potraktowały swoich lojalnych i długoletnich partnerów, czyli drobnych przedsiębiorców leśnych?
Co zamierza zrobić Pan Minister, by ci pozbawieni frontu pracy drobni przedsiębiorcy przetrwali najgorszy dla siebie okres, skoro wiadomo, że staną się niezbędni, gdy pojawi się szansa pełnej odbudowy szerokiego profilu firmy Lasy Państwowe?
 
Z poważaniem
Władysław Kosiniak-Kamysz
Poseł RP

10.03.2020 Co po debacie - artykuł profesora Więsika w marcowym Drwalu

Krajowa Izba Gospodarcza 30 października 2019 r. zorganizowała debatę przedstawicieli leśników reprezentujących administrację Lasów Państwowych i firm prywatnych. Inicjatorzy spotkania – członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych – zamierzali przedstawić na forum publicznym piętrzące się trudności w realizacji zadań produkcyjnych przez firmy prywatne. Trudności te grożą prawidłowemu rozwojowi polskich lasów, na które nie reaguje administracja LP. Reprezentanci SPL-u oczekiwali, że podczas publicznego spotkania przedstawiciele administracji podejmą dyskusję nad podnoszonymi przez przedsiębiorców problemami.

Link do artykułu 

05.02.2020 Wyniki finansowe lasów państwowych w 2018 r. - artykuł z Lasu Polskiego

Największy zysk operacyjny w przeliczeniu na 1 m3 pozyskanego drewna wykazały szwedzkie lasy państwowe, najmniejszy – czeskie. Zysk operacyjny wygospodarowany przez PGL LP był czterokrotnie mniejszy od średniej.

 

Link do artykułu  z Lasu Polskiego
 

09.03.2020 Zmiana terminu targów AGROTECH i LAS-EXPO


W trosce o bezpieczeństwo naszych gości, wystawców, zwiedzających pracowników Targów Kielce oraz mieszkańców regionu w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju i rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego, po konsultacji z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, prezydentem Kielc Bogdanem Wentą oraz Świętokrzyskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Ciurą podjęliśmy decyzję o przeniesieniu terminu targów AGROTECH oraz LAS-EXPO.

 

09.01.2020 Parszywa siódemka pożarów.

W Lasach Państwowych w minionym roku  wybuchło 3212 pożarów lasów, w wyniku których spaleniu uległo 947 ha. 

W wyniku siedmiu dużych pożarów spaliło się w mijającym roku łącznie 194 ha lasu – czyli prawie tyle, ile w całym 2017 w LP. Oznacza to, że w 2019 r. 0,2 proc. zdarzeń odpowiada za 20 proc. spalonej powierzchni. W ich gaszeniu uczestniczyło 12 samolotów typu M-18 Dromader, które łącznie spędziły w powietrzu 52 godziny i 15 minut, zrzucając na ogień 180 tys. litrów wody. Straty w drzewostanie ogółem zostały oszacowane na 1,8 mln zł, a pozostałe koszty na 700 tys. zł.  Artykuł

Źródło: Lasy Państwowe

 

Dodatkowe informacje