30.01.2017 Spotkanie oddziału SPL Szczecin

W dniu 20 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie członków regionalnego oddziału SPL-Szczecin.

Tematem spotkania było podsumowanie przetargów na 2017 r oraz sprawy bieżące SPL.

Prezes regionalnego oddziału poinformował o paru bardzo ważnych dla stowarzyszenia sprawach: Prezes SPL Jan Kubiak zapowiedział złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 01.03.2017 r. W związku z tym, Zarząd Główny SPL podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu w dniu 31.03.2017r. Na zjeździe odbędzie się wybór nowego Prezesa ZG SPL oraz wybory uzupełniające do zarządu zrzeszenia. W 2017 r. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych obchodzi 25 rocznicę założenia i w związku z tym ZG SPL podjął decyzję o uroczystych obchodach 25-lecia.

Na spotkaniu poruszono także tematy dotyczące regionu:

Przetargi: - ze względu na przekroczenie wartości zamówienia, nie zostały przyjęte przez nadleśnictwa niektóre oferty, chociaż wartości zamówienia i stawki, były w niektórych nadleśnictwach niższe od tych za które pracowano w 2016 r. Wg .przedsiębiorców stawki przyjmowane przez LP zdecydowanie odbiegają od stawek wyliczonych przez SPL czy też PIP. Podano, że mimo hucznych zapowiedzi o wzroście stawek w GDLP, stawki wg. wyliczeń SPL wzrosły tylko 0,94 %. Podkreślono również pozytywne zmiany i zapisy w SIWZ. Przyjęcie w kryterium oceny ofert punktów na własnych pracowników oraz wykonywanie pewnych zadań własnymi pracownikami, zdecydowanie wpłynęło na przebieg przetargów. Okazało się, że w nadleśnictwach gdzie od lat firmy ze sobą ,,wojowały’’, doszło do rozejmów a bardzo mała ilość firm ,,obcych’’ pojawiała się na przetargach w nadleśnictwach. Tak więc pewne zapisy wpłynęły na uspokojenie  rynku usług leśnych. Następnym krokiem ze strony LP powinno być rzetelne skalkulowanie stawki za nasze usługi. Poważnym problemem dla przedsiębiorców leśnych wpływającym na rentowność firmy oraz wydajność pracowników staje się:  duża ilość sortymentów na powierzchniach oraz duża ilość krótkiej papierówki. Zwrócono również uwagę na melioracje oraz wynoszenie gałęzi. Jest to duży problem przede wszystkim na rębniach uprzątających, gdzie gałęzi nie ma gdzie wynosić a hałdy po melioracji zabierają cenny czas podczas przygotowania stanowiska do bezpiecznego pozyskania drewna .

Poruszono również temat zbyt dużych zabezpieczeń –gwarancja należytego wykonania umowy.

Rozmawiano również temat optymalizacji katalogów, ale do tego tematu wrócimy po otrzymaniu pierwszych protokołów .

Członkowie regionalnego zobowiązali Prezesa do wystosowania pisma do dyrektora regionalnego i poruszenie ww. problemów.

Poproszono również o ponowne zapytanie do kogo należy manipulacja drewna wielkowymiarowego .

 

Na podstawie protokołu ze spotkania –Pełnomocnik Stefan Sokolski

 

Dodatkowe informacje