24.02.2017 Zmarł Józef Grodecki

Ze smutkiem zawiadamiamy, ze 24 lutego 2017r. , zmarł dr Józef Grodecki członek zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, przedsiębiorca leśny, twórca firmy Las-Tech, prekursor maszynowego pozyskiwania drewna w Polsce, pracownik naukowy i wykładowca w Katedrze Techniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.  Człowiek niebywałej kultury i zasad. Żegnamy Go z prawdziwym żalem.

Józef Grodecki był doktorem nauk leśnych, wieloletnim pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Katedrze Techniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jego dorobek naukowy skupiał się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących efektywności stosowanych maszyn i technologii, głównie w pozyskaniu i zrywce drewna, oceny bazy drewna małowymiarowego w polskim gospodarstwie leśnym, charakterystyki sortymentów w biomasie drzew i drzewostanów sosnowych różnych klas wieku oraz organizacji i efektywności usługowego wykonawstwa prac leśnych.

Jako jeden z nielicznych, łączył naukę z praktyką. Był jednym z pionierów wdrażających w Polsce metody zmechanizowanego pozyskania i zrywki drewna za pomocą harwesterów i forwarderów. Od 1996r. pełnił funkcją prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Usług Leśnych „Lastech”, które działa w branży usług leśnych.

Był inicjatorem powstania Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych, a następnie współtwórcą spółki Forest Consulting Center - Leśnego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Dr Józef Grodecki od wielu lat pełnił rolę mentora i przedstawiciela przedsiębiorców leśnych. Był członkiem licznych zespołów zajmujących się współpracą na linii przedsiębiorcy leśni - Lasy Państwowe. M.in. brał czynny udział we wdrożeniu systemu sortymentowego pozyskania drewna krótkiego z wykorzystaniem specjalistycznych maszyn typu forwarder, głównie w RDLP Poznań i Zielona Góra. W ostatnich latach angażował się w działania na rzecz zmian i poprawy zasad współpracy zakładów usług leśnych z PGL Lasy Państwowe.

 

 

Msza św. pogrzebowa odprawiona zostanie w czwartek, 2 marca 2017r. o godzinie 11.00 w Poznaniu, w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Cyniowa 15.
Pogrzeb odbędzie się  o godz. 12.30 na cmentarzu Junikowo.

Dodatkowe informacje