15.05.2017 Spotkanie w GDLP w sprawie omówienia stanu prac nad katalogiem pracochłonności i elektronicznym pomiarem drewna

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zaprosiła przedstawicieli SPL na spotkanie informacyjne w celu zaprezentowania stanu zaawansowania prac badawczych zleconych: ORWLP w Bedoniu w zakresie weryfikacji opracowanego w 2013/2014 i 2015 roku „Katalogu pracochłonności prac leśnych” oraz Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu w zakresie „Opracowania systemu elektronicznego pomiaru drewna (akronim: Elektro)”.


Spotkanie odbędzie się 30 maja 2017 r., o godz. 11.00, w sali nr 201 siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Dodatkowe informacje