18.07.2017 Jedyna leśna zawodówka - artykuł z Lasu Polskiego

Las Polski - aktualny numer

W polskich lasach pracuje ok. 6000 zakładów usług leśnych. Szkoła, która przygotowuje profesjonalne kadry dla takich firm,
jest tylko jedna. Jak sobie radzi?

Link

Dodatkowe informacje