08.08.2017 Jak olej w piach - artykuł z Drwala

Od lat toczą się dyskusje na temat olejów do smarowania układu tnącego pilarki łańcuchowej, właściwego ich dobru uwzględniającego dbałość zarówno o sprzęt, jak i zdrowie pilarza oraz stan środowiska naturalnego. Co z tych polemik wynika? Niestety niewiele, ponieważ przy wysokości środków finansowych przeznaczanych przez Lasy Państwowe na usługi leśne ciężko kierować się przy zakupie oleju innym kryterium niż cena.

Link

Dodatkowe informacje