08.08.2017 Ile w Polsce jest harwesterów - artykuł z Drwala

Ostatnie dane dające odpowiedź na to pytanie przywoływaliśmy – na podstawie analiz naukowców z poznańskiego wydziału leśnego – w numerze 9/2013 „Drwala”. Wzrost liczby harwesterów w naszym kraju jest jednak bardzo dynamiczny. Prezentujemy najnowsze informacje. Link

Dodatkowe informacje