08.08.2017 Praca z widokiem na przyszłość - o praktykantach z Ukrainy - artykuł z Drwala

Tadeusz Ignaciuk ma pozytywne nastawienie do grupy studentów z Uniwersytetu Lwowskiego odbywających praktyki w Polsce, m.in. w jego firmie. W obliczu narastającego problemu braku rąk do pracy dostrzega on perspektywę w przyjmowaniu na staż adeptów leśnictwa zza wschodniej granicy. Podkreśla, że niektórzy z nich w przyszłości mogą stanowić wysoko kwalifikowane kadry polskich firm, inni zaś piastować stanowiska w ukraińskich strukturach leśnych, a nawiązane teraz kontakty później zaowocują.

Link

Dodatkowe informacje