13.09.2017 KE wnioskuje o kary dla Polski w związku z Puszczą Białowieską

Polskie władze naruszyły tymczasowe postanowienie o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej - oświadczyła przed Trybunałem Sprawiedliwości UE pełnomocniczka KE Katarzyna Hermann. "Dowód jest jednoznaczny. Rzeczpospolita Polska naruszyła postanowienie wiceprezesa Trybunału (ws. zakazu wycinki)" - powiedziała Hermann, pokazując obrazy satelitarne i zdjęcia z Puszczy, które KE otrzymała od przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Równocześnie, jak donosi korespondentka RMF FM, pełnomocniczka KE była kompletnie nieprzygotowana, myliła regulamin Trybunału z traktatami Unii Europejskiej

Link

Dodatkowe informacje