20.09.2017 Posiedzenie Komisji Wspólnej planowane na 17.X.2017 r.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej ds. współpracy LP z przedsiębiorcami leśnymi odbędzie się 17 października 2017r.

Poruszone zostaną następujące tematy :

  1. nowy wzór SIWZ i umowy na usługi leśne,

  2.    dotacje dla zuli z UE,

  3.     środki na usługi leśne w roku 2018,

  4.     zmiany w sortymentacji i pomiarze drewna,

  5.     prace nad zasadami użytkowania lasu,

  6.     prace nad nowymi katalogami pracochłonności prac leśnych,

  7.     planowane zmiany w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy pracach leśnych.

 

Dodatkowe informacje