20.10.2017 W zniszczonych sierpniową wichurą lasach prace porządkowe idą pełną parą.

W czternastu „klęskowych nadleśnictwach” (Bydgoszcz, Czersk, Gołąbki, Przymuszewo, Różanna, Runowo, Rytel, Solec Kujawski, Szubin, Tuchola, Zamrzenica, Żołędowo, Lutówko, Woziwoda) pracuje na miejscu 138 zakładów usług leśnych.

W związku z zagrożeniami wynikającymi z pracy przy pozyskaniu złomów i wywrotów, pozyskanie odbywa się w przeważającej części maszynowo. Obecnie ścinki, przerzynki i okrzesywania dokonuje 126 harwesterów (oraz 2 należące do LP), wspieranych przez 115 forwarderów oraz 195 ciągników i przyczep samozaładowczych, zrywających surowiec do dróg wywozowych, a także inny sprzęt.

 

Dziewięć nadleśnictw podzieliło teren leśnictw na sektory. Kadra Służby Leśnej została wsparta dodatkową obsadą (50 podleśniczych, a także inne stanowiska), w celu usprawnienia prac porządkowych. Praca odbywa się również w soboty.

Do końca września nadleśnictwa „klęskowe” pozyskały 297 909 m sześc. surowca.

Oprócz intensywnej sprzedaży drewna, trwają prace przystosowujące drogi leśne do znaczących obciążeń związanych z wywozem tysięcy metrów sześciennych surowca. Ma to szczególne znaczenie w warunkach tegorocznej aury obfitej w opady.

Równolegle leśnicy pilnie zbierają nasiona (potrzeba ich 180 ton) w celu wyhodowania niezbędnych sadzonek (np. 2-3 letnich dla dębu), które będą sadzone w kolejnych latach na powierzchni poklęskowej. Ze względu na rozmiar potrzeb, zbiór musi odbywać się poza miejscowymi nadleśnictwami, ale zgodnie z zasadami regionalizacji nasiennej.

Okresowe zakazy wstępu do lasu są sukcesywnie odwoływane, jednak obowiązują jeszcze na znaczącym obszarze nadleśnictw. Mapę nadleśnictw, które wprowadziły okresowe zakazy wstępu do lasu można sprawdzić pod adresem http://zakazywstepu.lasy.gov.pl/, natomiast na stronach internetowych poszczególnych nadleśnictw można uzyskać informacje nt. dokładnego przebiegu granic zakazów wstępu.

Aktualnie opracowywane są ortofotomapy (zdjęcia lotnicze), które będą wykorzystane m.in. do aktualizacji lub sporządzenia nowych 10-letnich planów urządzenia lasu.

Zródło: RDLP Toruń

Dodatkowe informacje