22.07.2016 Implementacja dyrektywy o zamówieniach publicznych

Prezentacja mecenasa J.Jerzykowskiego

Dodatkowe informacje