29.01.2016 POWRÓT DO NORMALNOŚCI…


Po wypowiedziach dyrektora Sławomira Wencla można mieć nadzieję, że w RDLP Szczecin relacje pomiędzy firmami leśnymi i nadleśnictwami powrócą do normalności.

 W dniu 14.01.2016 r. w Pogorzelicy odbyło się spotkanie kierownictwa RDLP w Szczecinie z przedsiębiorcami leśnymi, świadczącymi usługi w szczecińskiej dyrekcji.

Niektórzy przedsiębiorcy przejechali na to spotkanie ponad 200 km i miłą niespodzianką na początek było czekające na nich ciepłe, obfite śniadanie.

Spotkanie rozpoczął Sławomir Wencel Dyrektor RDLP w Szczecinie, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że ,,leśnikom zależy na współpracy i partnerskich relacjach z przedsiębiorcami świadczącymi usługi leśne a drogą do osiągnięcia sukcesu są rozmowy, zdiagnozowanie problemów a następnie podejmowanie działań w celu ich rozwiązania”.

Wg pana dyrektora najważniejszymi problemami są: kwestia stosowania i urealnienia katalogu pracochłonności, standaryzacja prac leśnych, legalność zatrudnienia oraz obiektywny poziom stawek. Dyrektor powołał nową Komisję ds. współpracy z firmami usługowymi, która będzie się zajmowała między innymi, tymi zagadnieniami.

Dyrektor odniósł się również do problemów od lat sygnalizowanych przez SPL :

- cykliczne spotkania z przedsiębiorcami leśnymi. Dla przypomnienia, ostatnie tak duże spotkanie z zulowcami, zorganizował SPL a ostatni dyrektor który takie zaproszenie przyjął, to Dyrektor S. Wencel - 2008 rok. Można ? Można…

- OTL – zabieranie zulowcom najlepszych powierzchni pod harwestery OTL,

- jednostki naturalne a katalogi,

- budowanie pakietów – odejście od pakietów specjalistycznych - Procesowanie całości

  prac w pakiecie,

- zwiększenie wielkości pakietów,

- nieuczciwe firmy, temat rzeka ale i tymi problemem ma się zająć powołana komisja,

- poprawa komunikacji i relacji między kierownictwem regionalnej dyrekcji a przedsiębiorcami leśnymi, m.in. poprzez stworzenie portalu internetowego.

Wystąpienie pana dyrektora, zulowcy nagrodzili dużymi brawami.

Następnie głos zabrał Naczelnik H. Kowalczyk, który przedstawił zasady kosztorysowania usług leśnych w prowizorium planu oraz wyniki przetargów na 2016 r. Zwrócono uwagę na wzrost stawek  w stosunku do lat ubiegłych, szczególnie w zakresie najtrudniejszych prac (prace ręczne w zagospodarowaniu lasu, pozyskanie drewna pilarką). Wzrost stawek był możliwy dzięki redystrybucji środków w prowizorium planu. Jako dalszy kierunek wskazano potrzebę obiektywnego kosztorysowania poprzez urealnienie katalogu norm czasu pracy (uwzględniając nowe technologie) oraz stawek. Na slajdach pokazano wzrost kosztów na usługi leśne będący wynikiem wzrostu stawek (szczególnie w zagospodarowaniu lasu) oraz wzrostu zadań gospodarczych (szczególnie w pozyskaniu drewna). Jest to fakt, który należy podkreślić, bo do tej pory w różnych artykułach, na różnych spotkaniach GDLP pokazywała tabelki gdzie akcentowano wzrost nakładów na usługi leśne a pytania dotyczące wzrostu zadań gospodarczych zbywano milczeniem.Pokazano wyniki przetargów na 2016 r., gdzie różnica ,,oszczędności” poprzez zaniżanie prze zule wartości zamówienia, zmniejszyła się z 12 mln w 2015 do 5 mln w 2016 r. Pewnie tej różnicy by nie było, gdyby niektóre firmy bardziej uczciwie podchodziło do tematu. Była ogromna szansa na uregulowanie sytuacji na rynku usług leśnych w naszej dyrekcji. Były rozmowy, były uzgodnienia. Niestety parę wyjątkowo nieuczciwych firm, zburzyło zalążek partnerskich relacji między zulowcami.

Naczelnik A. Haręźlak przedstawił praktyczne problemy związane z obrotem surowca drzewnego, tendencje w rozmiarze pozyskania i sprzedaży drewna w RDLP Szczecin, obrót surowca drzewnego i gospodarki drewnem, planowanie pozyskania i sprzedaży drewna. Podano przykłady ilości sortymentów na 1 pozycji rębnej i podkreślono, że ,,znaczna ilość sortymentów, generuje istotne problemy organizacyjne w zakresie obrotu surowca drzewnego i dodatkowe koszty na etapie realizacji pozyskania i sprzedaży drewna. Są to koszty ponoszone w różnym zakresie i w różnej skali zarówno przez LP jaki i ZUL”.

Cieszy fakt, że zauważono problem organizacyjny przy dużej ilości sortymentów na danej powierzchni, jak i dodatkowych kosztach które ZUL ponosi np. przy wielokrotnym ,,uruchamianiu” pozycji pod dany surowiec.

Naczelnik M. Kaczmarek przedstawił proponowane kierunki zmian w zamówieniach publicznych w 2016r, jako efekty unijnych dyrektyw. Podkreślono, że 18 kwietnia 2016 r. nastąpią poważne zmiany w polskim systemie zamówień publicznych.

Z-ca Dyrektora ds. ekonomicznych J. Więckowski, jako przewodniczący, przedstawił skład osobowy nowo powołanej Komisji ds. współpracy oraz przedstawił główne cele Komisji.

Następnie głos oddano zaproszonym przedsiębiorcom, którzy z lekką konsternacją stwierdzili, że praktycznie wszystko już zostało powiedziane. Odpowiedzi uzyskano zanim padły pytania. Jednak skoro za dużo nie można dodać o przyszłości, padło sporo gorzkich słów o przeszłości:

- odniesiono się do kar umownych zawartych w umowach, niektórych pozbawionych sensu i logiki a ogólnie tak drastycznych, że ich realizacja może rozłożyć na łopatki i zamawiającego i wykonawcę,

- jednostki naturalne a katalogi. Podkreślono, że wg zulowców jednostki naturalne, to KAMUFLOWANIE faktycznych kosztów wartości zamówienia,

- kosztorysowanie usług – brak wiary w rzetelność kosztorysowania,

- wyrażono negatywną opinię o rozdrabnianiu pakietów,

- OTL i jego  harwestery, to również temat na który przedsiębiorcy zwracają uwagę od lat.

  W 2016 roku niektóre nadleśnictwa po raz któryś wybrały najbardziej ,,smakowite kąski” dla OTL, zapominając o firmach, które wykonują najcięższą pracę w nadleśnictwach:

- poruszono również temat organizacji pracy, która wpływa na wydajność i rentowność firm,

- poproszono o harmonogramy prac, bo z jednej strony wymaga się legalnego zatrudnienia (i słusznie) a z drugiej strony, niestabilne zlecenia i wstrzymywanie prac,

- poproszono o kierowanie się klauzulami społecznymi przy tworzeniu zamówienia,

- zaproponowano o organizację szkoleń dla SL i zuli z zakresu szlaków zrywkowych  a dla

  pracowników firm leśnych szkoleń z zagospodarowania lasu.

Przedsiębiorcy na zakończenie dyskusji złożyli życzenia Noworoczne Panu Dyrektorowi i pracownikom RDLP a wszystkim obecnym życzono wzajemnego szacunku i partnerskiej współpracy.

Pan Dyrektor kończąc spotkanie, powiedział wiele ciepłych słów w kierunku przedsiębiorców leśnych i ich pracowników. Pokreślił jak dużą rolę odgrywamy w sektorze leśno-drzewnym, jak ważnym jesteśmy ogniwem. Podkreślił, że nic nie obiecuje, ale będzie robił wszystko, żeby jak to podkreślali  przedsiębiorcy, do RDLP Szczecin wróciła NORMALNOŚĆ ….

Również te ciepłe słowa zostały nagrodzone gromkimi oklaskami i nie były to oklaski grzecznościowe ale szczere, pokazujące, że wróciła w nas wiara w dobrą, partnerską współpracę i  w to, że słynny ,,wariant szczeciński” będzie się kojarzył tylko pozytywnie.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na obiad i dalsze kuluarowe rozmowy, po których pełni optymizmu wróciliśmy do domu, zdając po drodze relacje ze spotkania nieobecnym kolegom jak i pracownikom, którzy również na tą noemalnośc czekali.

Romuald Roman

SPL

 

 

 

Dodatkowe informacje