05.07.2019 Płace w leśnictwie według GUS - artykuł z lipcowego Drwala

Jak płace w leśnictwie, w sektorze publicznym i prywatnym, kształtują się na tle innych działów gospodarki leśnej? Odpowiedzi można szukać w analizach Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawiamy materiał oparty na publikacjach GUS-u

Link do artykułu 

Dodatkowe informacje