01.08.2017 "Przypadek bez precedensu". Sędzia Trybunału Sprawiedliwości o wycince wbrew nakazowi

Nigdy w historii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie doszło do przypadku, żeby państwo członkowskie odmówiło wykonania postanowienia zabezpieczającego - tak profesor MarekSafjan, sędzia Trybunału Sprawiedliwości, skomentował fakt kontynuowania wycinki Puszczy Białowieskiej wbrew nakazowi jej wstrzymania. Dodał, że w tej sprawie dochodzi do łamania prawa.

Dodatkowe informacje