08.08.2017 Działania LP w swietle postanowień Trybunału

Mając na uwadze postanowienie wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie zastosowania tzw. środków tymczasowych, Lasy Państwowe wyjaśniają, że jedynym celem działań podejmowanych w zarządzanej przez nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka części Puszczy Białowieskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków zwierząt, w tym ptaków, dla zachowania których ustanowiono obszar Natura 2000 PLC200004 Puszcza Białowieska, realizowana metodami innymi niż „aktywne działania gospodarki leśnej”.

Link

Dodatkowe informacje